Kamera Güvenlik Sistemleri

kamera_guvenlik_sistemleri

 

Kamera Güvenlik Sistemleri

 

CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) veya Ip Kamera Güvenlik Sistemleri, mekânlardaki güvenliğin sağlanması ve kötü niyetli girişimlerin engellenmesi açısından en etkin caydırıcı yöntem olarak öne çıkıyor. Bu sistemler sayesinde, yapılar içinde pek çok bölge, aynı anda izlenerek denetlenebiliyor. Ayrıca izlenen tüm aktiviteler kaydediliyor.

Uzaktan erişimle temas kurma şansı veren sistem, mesafelerin getirdiği dezavantajı ortadan kaldırarak olası tehlikelerin süratle algılanmasını ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor.

kamera guvenlik sistemleri
• CCTV Kamera Güvenlik Sistemleri sayesinde
• 24 saat boyunca yapıların içinde ya da dışındaki her hareket gözlenerek kaydedilebiliyor;
• Kapılardan giren-çıkanlar izlenebiliyor;

• Art niyetli girişim ya da tehlike oluşturan olaylara zamanında müdahale edilebiliyor;
• Hırsızlık olaylarının izlenip kaydedilmesi sayesinde suçlu teşhisi yapılabi
liyor;
• İşyerlerinin ve çalışanların performansları denetlenebiliyor;

• Üretim ve çalışan verimliliği gözlemlenebiliyor.
 

kamera güvenlik